INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Inspirit Fantasy park


Predlagatelj projekta: Grad Pazin

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 285.000.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Riječ je o izgradnji tematskog, zabavnog parka koji se bazira na svijetu istarske, slavenske i europske mitologije na području veličine oko 10 ha, na lokaciji bivšeg vojnog poligona Lindar.

Specifična lokacija Parka je bivši vojni poligon Lindar za koji je Grad Pazin od DUUDI-a (danas Ministarstvo državne imovine) dobio dozvolu projektiranja u fazi ishođenja lokacijske dozvole.

Gradnjom na ovoj lokaciji Park postaje brownfield investicija, izvrsno povezana sa glavnim prometnim pravcima i budućim krakom Istarskog ipsilona i tek 50-tak kilometara udaljen od međunarodnog aerodroma u Puli ili pak pomorske luke u Rijeci.

Prednost lokacije Parka je i blizina sagrađenih velikih smještajnih kapaciteta (hoteli u obalnim gradovima, samo 30-tak km udaljeni od Parka). Mogući posjetitelji: bazen od 3 milijuna stanovnika u radijusu od 200 km - unutar 1 sat vožnje: Trst (250.000), Koper (30.000), cijela Istra (200.000), Rijeka (150.000); sezonski posjet oko 3 milijuna gostiju.

Struktura parka: 10 +10 ha površine u dvije faze gradnje; 100 mil. kuna investicija prve faze; 5 tematskih cjelina; 8 tehničkih atrakcija; 5 scena s pozornicama; 2 igraonice na zatvorenom; 2 restorana; 10 lokala i štandova.

Park je tematski posvećen istarskim pričama i legendama, njihovom očuvanju, promoviranju i oživljavanju ali će uključivati i druge priče slavenske i europske mitologije.

Park ima višestruku ulogu, osim zabavne, ima i znanstvenu i edukativnu dimenziju. Dokumentacija: Izrađen je UPU za područje izgradnje;  Izrađen je idejni projekt (2017. god.) i CBA Analiza.

Trenutno je u izradi Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

# Dokument: Format: Veličina:
15inspiritfantasyparkpazin pdf 320.82 KB
 • Grad Pazin
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Ranka Šepić

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ranka Šepić

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin
 • +385 52 635 091
 • +385 91 162 4126
 • ranka.sepic@pazin.hr
 • www.pazin.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


285.000.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


1.300.000,00 kn

Kolika je vrijednost zemljišta?


nema podataka/ zemljište je u vlasništvu RH

 

Lokacija projekta:


Pazin, bivši vojni poligon Lindar

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


BROWNFIELD

Poslovni model:


Prodaja
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  DA
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  DA
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  DA

 

 

21%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA