INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Ljetna pozornica Opatija


Predlagatelj projekta: Grad Opatija

Procjena ukupne vrijednosti projekta: po izradi kompletne dokumentacije

OPIS PROJEKTA:

Povećanje kvalitete prostornog kapaciteta Ljetne pozornice koje omogućuje dolazak većeg broja posjetitelja i reprezentativnijeg auditorija, čime se povećava konkurentna prednost Opatije i utječe na daljnji razvoj destinacije Kvarner i šire regije.

Natkrivanjem Ljetne pozornice bitno će se utjecati na njezinu funkcionalnost i iskoristivost.

Natkrivanje podrazumijeva postavljanje pomične krovne konstrukcije na površini od 3.300 m² od ukupne površine prostora od 7.200 m², a sve prema preporuci i uz suglasnost nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine u Rijeci.

Natkrivanje opatijske Ljetne pozornice omogućit će održavanje planiranih scenskih, muzičkih i zabavnih programa nacionalnog i međunarodnog karaktera za brojčano veliki auditorij – neovisno o trenutnim vremenskim prilikama.

Kapacitet gledališta velike pozornice koja se pokriva ovim projektom je 2.500 sjedećih mjesta.

 • Grad Opatija
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Ivo Dujmić

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Maršala Tita 3, 51410 Opatija
 • +385 51 701 322
 • n/a
 • gradonacelnik@opatija.hr
 • www.opatija.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


po izradi kompletne dokumentacije

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Grad Opatija

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


n/a
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  NE
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

16%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA