INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Projekt Saccorgiana


Predlagatelj projekta: Ministarstvo državne imovine, Grad Pula-Pola

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 610.000.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Ova mirna turistička zona s brojnim plažama udaljena samo 3km od centra grada, smatra se jednim od najprestižnijih djelova grada Pule predviđenom razvoju novog turističkog kompleksa hotela i/ili kampa s ukupnim kapacitetom 1544 kreveta, kategorije 4/5*, što uključuje  zabavu te dodatne ugostiteljske i turističke objekte. Ukupna površina obuhvata projekta je 26 ha u približno podjednakom  vlasništvu RH i Grada Pule. Pomorsko dobro uz područje obuhvata projekta je utvrđeno i upisano u zemljišne knjige. Sjeverni dio projekta je arheološko nalazište, a dio šumsko gospodarsko područje.          

# Dokument: Format: Veličina:
25projektsaccorgianapula pdf 469.88 KB
 • Ministarstvo državne imovine, Grad Pula-Pola
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Giordano Škuflić

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Barbara Belić Raunić

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Dežmanova 10, Zagreb / Forum 1, Pula
 • +385 52 371 840
 • +385 99 317 2385
 • giordano.skuflic@pula.hr
 • www.pula.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


610.000.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Zlatne stijene (Saccorgiana), Pula

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


n/a
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  NE
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  DA
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

16%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA