INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak


Predlagatelj projekta: Primorsko-goranska županija

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 1.125.000.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Rekonstrukcija doma Platak, ceste i parkirališta; rekonstrukcija žičara Radeševo i Tešnje; rekonstrukcija i dogradnja skijaških staza, sa zasnježenjem, sanacija postojeće i izgradnja novog akumulacijskog jezera te pratećih objekata skijališta Radeševo; izgradnja nove žičare, skijaških staza sa zasnježenjem, izgradnja ostalih sportskih površina, kabinske žičare; izgradnja smještajnih kapaciteta

 • Primorsko-goranska županija
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Alen Udovič

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Adamićeva 10, 51000 Rijeka
 • +385 51 812 488
 • n/a
 • platak@gsc-pgz.hr
 • www.platak.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


1.125.000.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Općina Čavle

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


n/a
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  DA
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

5%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA