INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Skijaški centar Bijela kosa Vrbovsko


Predlagatelj projekta: Grad Vrbovsko

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 172.500.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Suvremeni centar s kompletnom ponudom zimskih i ljetnih sadržaja omogućuje održivo gospodarenje prirodnim potencijalima područja Vrbovskog kojim se želi postići dodatna kvaliteta života i obogatiti turistička ponuda Gorskog kotara.

Projekt obuhvaća površinu od 186 ha, a nalazi se na nadmorskoj visini od 1.300 m.

 U prvoj fazi projekt podrazumijeva izgradnju dviju skijaških staza duljine 2.200 m, u drugoj fazi još tri staze po 800 m. Vertikalni transport rješava se s dva četverosjeda i dvije vučnice, a predviđena je izgradnja sustava za zasnježenje s vodenom retencijom i rasvjeta za noćno skijanje.

U podnožju skijališta planiraju se izgraditi hotel s 40 soba i 80 ležajeva te 10 bungalova, ugostiteljski, servisni i ostali prateći sadržaji.

 • Grad Vrbovsko
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Dražen Mufić

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Ulica hrvatskih branitelja 1, 51326 Vrbovsko
 • +385 51 875 115
 • n/a
 • gradonacelnik@vrbovsko.hr
 • www.vrbovsko.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


172.500.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Grad Vrbovsko

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


n/a
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  NE
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

16%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA