INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Thalasso-medicinski centar Crikvenica


Predlagatelj projekta: Thalassotherapia Crikvenica, Primorsko-goranska županija

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 138.750.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Izgradnja medicinsko-rehabilitacijskog centra u kompleksu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica, izgradnja objekta autogaraže, izgradnja spojnih toplih hodnika između novog objekta i postojećih objekata, izgradnja potrebne energetske infrastrukture i uređenje plaže ispred bolnice.

 • Thalassotherapia Crikvenica, Primorsko-goranska županija
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Damir Lončarić

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Gajevo šetalište 21, 51260 Crikvenica
 • +385 51 407 610
 • +385 98 424 993
 • damir.loncaric@thalasso-ck.hr
 • www.thalasso-ck.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


138.750.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Grad Crikvenica

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


Javno-privatno partnerstvo
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  DA
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

5%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA