INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Turistički i sportsko-rekreacijski centar Jezero Vode


Predlagatelj projekta: Grad Čabar

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 54.450.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Izgradnja Turističkog i sportsko-rekreacijskog centra Jezero Vode u svrhu razvijanja turističke i sportske ponude goranskog područja. Izgradnjom planiranih zona oformio bi se polivalentni, multidisciplinarni centar s mogućnošću odvijanja najrazličitijih aktivnosti na vodi i kopnu, u prirodnom okruženju, na površini od 38,80 ha.

Projekt podrazumijeva gradnju:

 • umjetne akumulacije (jezera) na močvarnom području Sušica, uz naselje Vode
 • kupališne zone sa sadržajima potrebnim kupačima (ljeti) te sportskim lovcima i ribolovcima (cijele godine)
 • kampa u prirodi, kao izdvojene turističko-ugostiteljske zone s infrastrukturom i pratećim sadržajima (recepcija, restoran, zabavni sadržaji, sanitarne grupe i sl.) prema važećim propisima za tu kategoriju turističko-ugostiteljskog smještaja
 • sportsko-rekreacijske zone s građevinama otvorenog i zatvorenog tipa koje se mogu koristiti polivalentno
 • otvorenih igrališta i tenis-terena te polivalentne dvorane za više sportova (rukomet, košarka, odbojka, mali nogomet i dr.)
 • Grad Čabar
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Kristijan Rajšel

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
 • +385 51 829 490
 • kristijan.rajsel@cabar.hr
 • www.cabar.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


54.450.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Grad Čabar

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


n/a
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  NE
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  DA
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

5%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA