INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Žičara na Učki


Predlagatelj projekta: Žičara Učka d.o.o.

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 138.525.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Žičara povezuje obalu (mjesto Medveja) s planinskim područjem Učke čime se unapređuje kvaliteta turističke ponude te produljuje turistička sezona destinacije Kvarner na cijelu godinu.

Projekt podrazumijeva izgradnju žičare od Medveje do Vojaka u dužini od 4.696,40 m na 5 stupova visine 14 m, 17 m, 25 m, 43 m, 45 m.

Koristila bi se žičara s kabinom kapaciteta 60 putnika, putne brzine vožnje 7 m/s, kapaciteta prijevoza 310 putnika na sat.

U investiciju je uključena izgradnja polazne stanica, trase, završne stanice, pristupne ceste te panoramskog restorana na Vojaku kapaciteta 200 sjedećih mjesta.

 • Žičara Učka d.o.o.
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Mladen Blažević

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Vladimira Nazora 3, 51410 Opatija
 • n/a
 • +385 91 121 4054
 • blazevic.zicara.ucka@gmail.com
 • www.zicaraucka.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


138.525.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Općina Lovran i Grad Opatija

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


n/a
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  DA
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

11%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA