INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Zračna luka Mali Lošinj


Predlagatelj projekta: Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 222.000.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Projekt ima za cilj povećati kapacitete i broj putnika Zračnog pristaništa Malog Lošinja.

Projekt podrazumjeva:

 • produljenje piste
 • proširenje stajanke
 • izgradnju pristanišne zgrade
 • izgradnju pristupnih prometnica
 • Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Tatjana Braškić,

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Privlaka 19, 51550 Mali Lošinj
 • +385 51 661 120
 • n/a
 • tatjana.braskic@jadranka.hr
 • www.invest.pgz.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


222.000.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


grad Mali Lošinj-otok Mali Lošinj

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


n/a
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  NE
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

16%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA