INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Zračna luka Rab


Predlagatelj projekta: Grad Rab

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 105.000.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je povezivanje otoka Raba, kao snažne turističke destinacije, izgradnjom aerodroma te daljnji razvoj turizma otoka i šire regije.

Aerodrom Rab temelji se na Strategiji razvoja zračnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i prihvaćen je od Vlade Republike Hrvatske.

Prema potrebama i topografskim karakteristikama mikrolokacije projektirana je uzletno-sletna staza duljine 1.700 m, širine 45,0 m, širine ramena 7,0 m.

Prema idejnom projektu osim zgrade terminala, koja bi zadovoljavala sve potrebe međunarodnih letova po standardima ICAO-a i IATA-e, uredilo bi se autobusno stajalište, parkirališna mjesta za 500 vozila, apron površina te hangari.

 • Grad Rab
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Zvonko Puljar Matić

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
 • +385 51777 488
 • n/a
 • zvonko.puljar-matic@grad-rab.com
 • www.rab.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


105.000.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Grad Rab-otok Rab

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


n/a
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  NE
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

5%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA