INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Zračna luka Rijeka


Predlagatelj projekta: Grad Rijeka i Zračna luka Rijeka d.o.o.

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 150.000.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Proširenje kapaciteta (rekonstrukcija i proširenje putničke zgrade, rekonstrukcija i proširenjeplatforme za parkiranje zrakoplova i rekonstrukcija uzletno-sletne staze, izgradnja sadržaja za skladištenje i manipulaciju robe koja se prevozi zračnim putem u poslovnoj zoni, dogradnja i rekonstrukcija postojećih staza za voženje)

 • Grad Rijeka i Zračna luka Rijeka d.o.o.
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Tomislav Palalić

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Hamec 1, 51513 Omišalj
 • +385 51 842 134
 • headoffice@rijeka-airport.hr
 • www.rijeka-airport.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


150.000.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Općina Omišalj, otok Krk

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


BROWNFIELD

Poslovni model:


Koncesija
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  NE
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

5%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA