INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

INSTITUCIJE ZA POTICANJE ULAGANJA NA RAZINI ISTARSKE ŽUPANIJE

Istarska županija

Dršćevka 3, Pazin

Flanatička 29

52000 Pula

Tel: 052 / 352 111

info@istra-istria.hr

www.istra-istria.hr


Istarska razvojna agencija IDA d.o.o.

Mletačka 12/IV, 52 100 Pula

Tel: 052 / 381 900 

Fax: 052 / 381 905

ida-uprava@ida.hr

www.ida.hr


Istarska razvojna agencija IDA d.o.o.

„One-stop-shop“ za investitore

Mletačka 12/IV, 52 100 Pula

Tel: 052 / 381 900 

Fax: 052 / 381 905

Kontakt: mr.sc. Edo Cetina

edo.cetina@ida.hr

www.ida.hr


Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula

Carrarina 5, 52100 Pula

Tel: 052 / 378 100

Fax: 052 / 211 875

hgkpu@hgk.hr

www.hgk.hr/zupanijska-komora-pula/zupanijska-komora-pula


Obrtnička komora Istarske županije

Mletačka 12, 52 100 Pula

Tel: 052 / 216 153, 212 993

Fax: 052 / 383 744

tajnik@ok-istre.hr

www.ok-istre.hr


METRIS – Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije

Zagrebačka 30, 52 100 Pula

Tel: 052 / 388 110; 052/ 353 490

Fax: 052 / 388 111

uprava@centarmetris.hr

www.centarmetris.hr


IstraLab – Istraživanje i razvoj u Istarskoj županiji

Tel: 052 / 381 900 (IDA)

bojana.bojanic@ida.hr

danijela@iptpo.hr

www.istralab.istra-istria.hr


CPZI – Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije

Uspon Franje Glavinića 2, 52 100 Pula

Tel: 052 / 210 436

Tel: 052 / 381 900 (IDA)

andi.kalcic@ida.hr

cpzi.istra@gmail.com

www.cpzi.eu


Poduzetnički inkubator „Izazov“ Pula

Mletačka 12/IV, 52 100 Pula

Kontakt: Tamara Kiršić

Info telefon: 052 / 381 900

tamara.kirsic@ida.hr

www.inkubator-izazov.com


Tehnološki inkubator Pula

Zagrebačka 30, 52 100 Pula

Tel: 052 / 388 110 

Kontakt: Tea Gobo

tea.gobo@centarmetris.hr

www.tehnoloski-inkubator.com


Mreža inkubatora Istarske županije

Mletačka 12/IV, 52 100 Pula

Tel: 052 / 381 900 

Fax: 052 / 381 905

www.ida.hr

https://ida.hr/hr/bn/poduzetnistvo/inkubatori-i-coworking-pula/mreza-inkubatora-istarske-zupanije/

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA