INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

INSTITUCIJE ZA POTICANJE ULAGANJA NA RAZINI PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Primorsko-goranska županija

Adamićeva 10, 51 000 Rijeka

Tel: 051 / 351 600

Fax: 051 / 212 948

info@pgz.hr

www.pgz.hr


Javna ustanova Razvojna agencija Primorsko-goranske županije

Ciottina 17/B, 51000 Rijeka

Telefon: +385 51 238 228

Faks: +385 755 22 928

info@prigoda.hr

https://prigoda.hr/invest-projekti-pgz/


Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Rijeka

Bulevar oslobođenja 23, 51 000 Rijeka

Tel: 051 / 209 111

Tel: 051 / 209 110

Fax: 051 / 216 033

hgkri@hgk.hr

https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-rijeka


HUP – podružnica Rijeka

Dolac 8/II , 51 000 Rijeka

Tel: 051 / 321 497

Fax: 051 / 321 499

nenad.seifert@hup.hr

https://www.hup.hr/rijeka.aspx


Obrtnička komora Primorsko-goranske županije

Bulevar oslobođenja 23, 51 000 Rijeka

Tel: 051 /325 599

Fax: 051 / 325 590

ok.rijeka@hok.hr

http://www.obrtnicka-komora-rijeka.hr/


STEP RI Znanstveno-tehnološki park Sveučilišta u Rijeci

Radmile Matejčić 10, 51 000 Rijeka

Tel: 051 / 265 961

Fax: 051 / 265 999

step-ri@uniri.hr

www.step.uniri.hr


Riječka razvojna agencija Porin

Milutina Barača 62, 51 000 Rijeka

Te: 051 / 634 331

rraporin@porin.hr

www.porin.hr


STARTUP inkubator Rijeka

Ružićeva 14, 51 000 Rijeka

Tel: 051 / 209 940

Fax: 051 / 209 589

startup@rijeka.hr

www.startup.rijeka.hr


PINS Skrad d.o.o.

Ivana Gorana Kovačića 3, 51 311 Skrad

Tel: 051 / 820 045

Tel: 051 / 810 820

Fax: 051 / 820 046

pins@ri.t-com.hr

www.pins-skrad.hr


Industrijska zona d.o.o. Bakar

Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo

Tel: 051 / 253 060

Fax: 051 / 253 061

uprava@ind-zone.hr

tajnistvo@ind-zone.hr

http://www.ind-zone.hr/kontakt


Poduzetnički centar Vinodol d.o.o.

Trg Vinodolskog Zakona 1, 51 250 Novi Vinodolski

Tel: 051 / 791 101

poduzetni.vinodol@gmail.com

http://pc-vinodol.com

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA