INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Instrumenti realizacije Plana ulaganja za Europu

EUROPSKI FOND ZA STRATEŠKA ULAGANJA (EFSU) predstavlja ključni instrument Plana ulaganja za Europu, čija je svrha poticanje dugoročnog gospodarskog rasta i konkurentnosti u Europskoj uniji. Cilj je ovog fonda doprinijeti upotrebi javnih sredstava, među ostalim sredstava iz proračuna EU, kako bi se potaknula privatna ulaganja u širok raspon projekata u EU.

Ključni ciljevi osnivanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) bili su:

  • Poboljšati sposobnost podnošenja rizika pri EIB-ovim operacijama ulaganja
  • Ukloniti praznine na tržištu i iznaći rješenje za preniske razine ulaganja
  • Doprinijeti generiranju oko 315 milijardi eura dodatnih ulaganja u razdoblju od tri godine.

 

Funkcija Europskog fonda za strateška ulaganja

Glavna je funkcija EFSU-a preuzimanje dijela rizika povezanog s aktivnostima koje provode Europska investicijska banka (EIB) i Europski investicijski fond (EIF). EFSU se fokusira na ulaganja u infrastrukturu, energetiku, istraživanje, razvoj i inovacije, širokopojasnu infrastrukturu, obrazovanje i osposobljavanje, zdravstvo te u informacijske i komunikacijske tehnologije.

Struktura EFSU-a, upravljanje i kriteriji prihvatljivosti projekata

EFSU je zaseban i transparentan subjekt i zaseban upravljan račun u EIB-u. Nadopunjuje uobičajene ulagačke aktivnosti EIB-a. Temelj EFSU-a čine jamstvo od 16 milijardi eura osiguranih iz proračuna EU te 5 milijardi eura koje je osigurao EIB (ukupno 21 milijardu eura).

Uloga Europskog investicijskog fonda (EIF)

EIF je vodeći izvor rizičnog financiranja za inovativna mala i srednja poduzeća diljem Europe. U okviru EFSU-a, financijska sredstva malim i srednjim poduzećima (do 250 zaposlenih) te srednje kapitaliziranim poduzećima (od 250 do 499 zaposlenih), EIF stavlja na raspolaganje putem financijskih posrednika. Kroz Europski fond za strateška ulaganja, EIF osigurava 5 milijardi eura za pokretanje investicija malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća u ukupnoj visini od 75 milijardi eura.

 

EUROPSKI PORTAL PROJEKATA ULAGANJA (EPPU)

Europski portal projekata ulaganja (The European Investment Project Portal) sadrži informacije o trenutačnim i budućim projektima ulaganja. Pokrenule su ga Europska komisija (EK) i Europska investicijska banka (EIB). Države članice mogu pomoći u razvoju i održavanju portala ako to požele. Svrha je EPPU-a potencijalnim ulagateljima pružiti informacije o projektima za koje su potrebni ulagatelji, kako bi se povećalo njihovu vidljivost i tako doprinijelo učinkovitosti Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI). Na portalu se nalaze ukupno 23 projekata iz RH.

 

EUROPSKI SAVJETODAVNI CENTAR ZA ULAGANJA (ESCU)

Europski savjetodavni centar za ulaganja (The European Investment Advisory Hub) osnovan je u cilju pružanja savjeta ulagateljima, nositeljima projekata i javnim upravljačkim tijelima u vezi s utvrđivanjem, razvojem i pripremom projekata. ESCU je uspostavljen radi maksimalnog iskorištavanja postojeće tehničke pomoći dostupne ulagateljima i nositeljima projekata te radi pružanja dodatnih savjetodavnih usluga. Cilj je ESCU-a služiti kao „jedinstvena kontaktna točka” ulagateljima ili nositeljima projekata koji traže savjete u vezi s projektima ulaganja i njihovim financiranjem.

PROVEDBA PLANA ULAGANJA ZA EUROPU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Vlada RH donijela je 24. rujna 2015. godine Odluku o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s EIB-om i EIF-om Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR), kojom je HBOR imenovan kao Nacionalna razvojna banka (NRB) za suradnju na realizaciji Junckerovog plana u RH.

Odlukom Vlade RH, HBOR-u je povjereno i obavljanje svih ostalih aktivnosti koje se obavljaju u svrhu provedbe i/ili u vezi s provedbom Uredbe, Plana ulaganja za Europu te svim ostalim postojećim i naknadno donesenim aktima EU s time u vezi.

CROGIP – Program ulaganja u rast MSP i srednje kapitaliziranih poduzeća u RH

EIF i HBOR potpisali su 28. siječnja 2019. ugovor kojim je pokrenut CROGIP (Croatian Growth Investment Programme) – inicijativa koja će potaknuti ulaganja u mala i srednja te srednje kapitalizirana poduzeća u vrijednosti od najmanje 70 milijuna eura. Potpisani ugovor preduvjet je za zajedničko ulaganje sredstava EIF-a i HBOR-a, od kojih će svaki uložiti po 35 milijuna eura u fondove rizičnog kapitala, kojima će upravljati društva koja odabere EIF sukladno svojim metodologijama.

PROGRAM InvestEU ZA FINANCIJSKU PERSPEKTIVU 2021.-2027.

Za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021.-2027. Europska komisija (EK) je u lipnju 2018. predložila uspostavu programa InvestEU, kojim će se objediniti financiranje iz proračuna EU-a u obliku kredita i jamstava. Trenutačno postoji 14 različitih instrumenata kojima se doprinosi potpori ulaganju u EU-u, a Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) najvažniji je među njima. 

InvestEU bio bi namijenjen za potporu 4 područja politike: održivoj infrastrukturi; istraživanjima, inovacijama i digitalizaciji; malim i srednjim poduzećima te socijalnim ulaganjima i vještinama.

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA