INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Istarska županija

  Istarska županija/Općina Grožnjan
      Istarska županija
37%

Revitalizacija ruralnog prostora kroz inovativni turistički model
  Lučka uprava Pula
      Istarska županija
26%

Izgradnja terminala za putnički pomorski promet u Puli
  Ministarstvo državne imovine, Grad Pula-Pola
      Istarska županija
16%

Projekt Saccorgiana
  Ministarstvo državne imovine, Grad Pula-Pola
      Istarska županija
21%

Projekt Muzil
  Ministarstvo državne imovine, Grad Pula-Pola
      Istarska županija
16%

Projekt Hidrobaza
  Grad Pazin
      Istarska županija
21%

Inspirit Fantasy park

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA