INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Primorsko-goranska županija

  Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.
      Primorsko-goranska županija
16%

Zračna luka Mali Lošinj
  Grad Rab
      Primorsko-goranska županija
5%

Zračna luka Rab
  Grad Vrbovsko
      Primorsko-goranska županija
16%

Skijaški centar Bijela kosa Vrbovsko
  Grad Čabar
      Primorsko-goranska županija
5%

Turistički i sportsko-rekreacijski centar Jezero Vode
  Grad Opatija
      Primorsko-goranska županija
11%

Luka Opatija
  Grad Opatija
      Primorsko-goranska županija
16%

Ljetna pozornica Opatija
  Grad Bakar, Industrijska zona d.o.o.
      Primorsko-goranska županija
5%

Industrijska zona Bakar
  Općina Matulji
      Primorsko-goranska županija
5%

Prometno-logistički centar i poduzetnička zona Miklavija
  Lučka uprava Rijeka, Grad Rijeka
      Primorsko-goranska županija
0%

Delta i luka Baroš - riječki waterfront
  Thalassotherapia Crikvenica, Primorsko-goranska županija
      Primorsko-goranska županija
5%

Thalasso-medicinski centar Crikvenica
  Primorsko-goranska županija
      Primorsko-goranska županija
5%

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak
  Žičara Učka d.o.o.
      Primorsko-goranska županija
11%

Žičara na Učki
  Primorsko-goranska županija
      Primorsko-goranska županija
5%

Međunarodni streljački centar Grobnik
  Grad Rijeka i Zračna luka Rijeka d.o.o.
      Primorsko-goranska županija
5%

Zračna luka Rijeka
  Lučka uprava Rijeka
      Primorsko-goranska županija
5%

Novi terminali riječke luke

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA